Kako se osnovala Unija studenata Univerziteta u Bihaću (USUB) prije 12 godina


Prije nekoliko dana (20. Maja) prošlo je punih 12 godina o osnivanja USUB-a, organizacije studenata Univerziteta u Bihaću. USUB je formirana odmah nakon formiranja Univerziteta u Bihaću 1998. godine a djelo je nekolicine studenata koji su budućim generacijama ostavili organizaciju u amanet. USUB koliko vidim i danas djeluje na Univerzitetu i nije prekidala svoj rad. Poslije 12. godina prisjetimo se kako se formirala USUB i ko su bili studentai koji su je formirali.

Po završetku rata, tačnije u martu mjesecu 1996. god  formira se prvi fakultet na USK  Mašinski fakultet pod Univerzitetom u Sarajevu. U to vrijeme egzistirala je Viša ekonomska, Pedagoška akademija te Islamska pedagoška akademija. Po samom formiranju Mašinskog fakulteta formira se prva studentska organizacija na USK: Asocijacija studenata Mašinskog fakulteta. Ti prvi koraci organizovanja studenata bili su teški i spori. U organizaciji radilo je nekoliko studenata, a malo zatim ekipa se raspala i organizacija prestaje da radi sve do početka nove školske godine, kada organizacija ponovo staje na noge i počinje svoje pravo djelovanje. Njeni najznačajniji projekti su organizovanje nekoliko turnira ( Bajramski, Dan državnosti sl.). Prvi projekat koji je ova organizacija realizirala je organizovanje svestudentske večeri. Ovo veče druženje svih studenata Univerziteta u Bihaću postalo je tradicija i održava se svake godine u novembru mjesecu. Po formiranju Unije studenata organizacija ove večeri prelazi pod organizaciju Unije. U periodu od kraja rata do marta 1998. god samo se na Višoj ekonomskoj školi pokušalo organizirati asocijacija studenata, ali bezuspješno.
Na Skupštini USK u julu mjesecu 1997. god donesena je odluka o formiranju Univerziteta u Bihaću za čijeg je rektora izabran prof. Ismet Kasumagić. Od samog formiranja Univerziteta stvarala se slika o formiranju jedne krovne studentske organizacije na nivou Univerziteta. Tako je 27.03.1998. god. konstituiran Inicijativni odbor Unije studenata na njegovoj prvoj sjednici koja se održala u Rektoratu.
Zapisnik sa konstituirajuće sjednice
Na prvoj konstituirajućoj sjednici za predsjednika Inicijativnog odbora izabran je jednoglasno Hrnjica Bahrudin student mašinskog fakulteta.
Zadatak ovog odbora je bio težak i složen. Sastojao se u pripremanju svih predradnji za održavanje Osnivačke skupštine. Trebalo je na svim fakultetima formirati Asocijacije fakulteta i viših škola, napraviti spiskove prijedloga za članove u skupštini i članove u ostale organe Unije. Ideja od samog početka rada Inicijativnog odbora bila je da se stvori studentska organizacija takva da ima sve svoje organe koji će sa prave strane opravdati organizaciju kao Udruženje građana. Ovakva struktura naše organizacije je jedinstvena u BiH. Slične organizacije ima još samo Univerzitet u Ljubljani. Studentska organizacija koja ima svoj Parlament i druge pravne organe kazuje o visokom  stepenu organizovanja.
20.05.1998. god.  u 10.00. održana je prva Osnivačka skupština Unije studenata Univerziteta u Bihaću. Osnivačka skupština je održana na Islamskoj pedagoškoj akademiji. Na skupštini su prisustvovali brojni gosti:
– Dekani viših škola i fakulteta
– Rektor i Generalni sekretar Univerziteta.
– Predstavnici ministarstva obrazovanja i drugi gosti iz privrednog i političkog života.
Na skupštini je usvojen plan rada i Statut Unije studenata. Osnivanje Unije studenata pozitivno je ocijenjeno od svih relevantnih faktora Kantona. Statut i Program rada Uniju proglašava kao nevladiniu i van stranačku organizaciju koja se bavi isljučivo studentskim problemima.
Akt odluke o osnivanju koji je deponovan u sudu pri registraciji udruženja
Aktivnosti Unije studenata od Osnivačke skupštine do kraja 1998. godine protekle su, ako se uzme generalno, u struktuiranju Unije kao organizacije i ostvarivanje kontakata. Protekli period može se podijeliti na dva dijela:
– Period ostvarivanja kontakata s drugim studentskim organizacijama
– period struktuiranja odnosno djelovanja Unije
Kontakti Unije ostvareni su sa gotovo sve i jednom studentskom organizacijom u BiH. Na Mašinijadi –druženju Mašinskih fakulteta, održanom 28,29,30 maja 1998. god. ostvareni su kontakti sa Udruženjem studenata fakulteta u Zenici, gdje se dogovaralo o uspostavljanju radio mostova između ove dvije organizacije. U tom pogledu razgovaralo se i o nedostacima prve mašinijade i pripremama za sljedeću koja će se održati u našem gradu, dje će Unija uzeti značajno mjesto u organizaciji. Razmatrala se ideja o organiziranju turnira pojedinih fakulteta, posjetama, druženjima studenata na jezeru Modrac, koje je u organizaciji Univerziteta u Tuzli i sl. Na Mašinijadi je ostvarena saradnja sa Unijom studenata Univerziteta u Mostaru, kojom prilikom je predsjednik Unije studenata Mostara izrazio želju da nam besplatno otštampa prvi broj našeg lista.
Kontakti i saradnja sa Unijom studenata BiH, kao krovne organizacije, bio je prioritetan zadatak. Unija studenata BiH sa respektom je primila osnivanje naše organizacije, jer smo prva organizacija koja  je pravno ragistrovana kao Udruženje građana. Unija studenata BiH dala nam je jedno mjesto u delegaciji BiH studeneta za put u Portugal na najveći svjetski festival mladih, koji je održan 2-10 avgusta 1998. god.
Početak školske 1998/99 godine imao je za cilj ostvarivanje druge faze razvoja i
djelovanja Unije. Između ostalog formirane su sljedeće radne grupe:
Radna grupa za medije (Mirela Sejfović) – ova radna grupa iza sebe ima 3 mjeseca kontinuiranog rada. Iznajmljen je termin na radiju USK petkom od 20-21 sat. Emisija se zove “Sudentska služba”.
Radna grupa za novinarstvo ( Čolić Armin) – ova grupa je izvršila skoro sve pripremne radne za štampanje prvog broja studentskih novina.Početak nove godine planiran je kao rok za realizaciju ovog lista.
Radna grupa za zabave, kulturu (Jakupović Sanel)ova grupa je odradila II tradicionalno sve studentsko veče 28.11.1998. god. u hotelu SEDRA.
Radna grupa za sport ( Kurtagić Anel) – ova grupa stara se o pripremanju Univerzitetske lige i turnira kojeg planiramo za Kurban Bajram.
Radna grupa za koordinaciju sa Asocijacijama ( Alen Huskić) – ova grupa koordinira sa Asocijacijama i učestvuje u organiziranju i struktuiranju Asocijacija. Ova grupa radila je na izmjeni Statuta i strukture Unije formiranjem novih fakulteta. Ova grupa formirala je jedinstveni cijenik plaćanja studentskih participacija .
……

Advertisement