Paralelno programiranje na .NET 4.0 demo primjeri i prezentacija, Sinergija Community Track


Open Community Track na ovogodišnjoj Sinergiji bio je puni pogodak i podsticaj predavačima da govore na ovakvim velikim konferencijama. Moje predavanje o Paralelnom programiranju imalo je solidan odziv i ovom prilikom se zahvaljujem svima na posjeti. Svih 10 demo programa koje sam demonstrirao na prezentaciji kao i pptx slajdove mogu se skinuti sa SkyDrive linka.

Do sljedeće Sinergije.