MSNetwork 3: Paralelno i asinhrono programirnje primjeri i prezentacijska datoteka


msnetwork

U ovom postu pobrojani su svi demo primjeri  sa kratkim objašnjenjem koje sam na MSNetwrok 3 predavanju demonstrirao. Ovo ujedno i predstavlja moje aktivnosti zadnjih nekoliko godina vezanih oko ove teme.

Tačno prije 5 godina odnosno u aprilu 2008 godine (22. aprila 2008.) napisao sam prvi članak oko paralelnog programiranja, dok je 5 mjeseci ranije te godine izbačena prva CTP verzija ParallelFx biblioteke.

Ovim MSNetwork predavanjem želio sam ujedno i da sve to objedinim i da široj javnosti prenesem iskustva iz ovog područja programiranja. Ovaj blog post sadrži izvorni kod za sve demo primjere koji su planirani za ovo predavanje. Moguće je, (jer blog post pišem ranije) da neki od primjera nije demonstriran zbog vremena, pa ovom prilikom ih objavljujem sviju sa kratkim pojašnjenjem.

Ukupno za ovo predavanje planirano je 9 demo primjera i to:

1. Power point prezentacija predavanja.

2. Demo primjeri sa predavanja

Primjer manipulacije sa objektom Thread, i kako manipulisati u višenitnom okruženju.
Primjer manipulacije sa Task objektom, kao osnovnim konceptom pralelnog i asinhronog programiranja.
Demo sadrzi 5 različitih primjera korištenja for, foeach, parallelLoopState i primjer koordinacije i razmjene podataka izmedju niti.
PLINQ primjer koristenja paraleliziranih LINQ upita.
Primjer korištenja Partisionera, kojim dijelimo poslove na više taskova.
Primjer koji demonstrira Race Condition fenomen kada dvije niti u isto vrijeme pokusavaju da promjene vrijednost varijable.
Realni primjer primjene ParallelFx u rjesavanju sistema linearnih jednačina sa 1000 nepoznatih.
Primjer asinhronog programiranja na strani klijenta. Kako stari sekvencijalni kod pretvoriti u asinhroni.
Primjer asinhronog programiranja na strani servera. Korištenje asinhronog programiranja u optimizaciji ASP.NET aplikacija i mogućnosti povećavanja performansi i odziva aplikacija.
Advertisement

With .NET 4.5, 10 years memory limit of 2 GB is over


There are numerous new features coming with .NET 4.5 and here, on this blog, you can find several posts about it. But the feature we are goint to talk about today is very exciting, because we were waiting for it more than 10 years. Since .NET 1.0 the memory limit of .NET object is 2GB. This means you cannot for example create array which contains elements with more than 2GB in total. If try to create such array, you will get the OutOfMemoryException.
Let’s see an example how to produce OutOfMemoryException.

Before that Open Visual Studio 2012, and create C# Console Application, like picture below.

First lets create simple struct with two double members like example below:

public struct ComplexNumber
{
  public double Re;
  public double Im;

  public ComplexNumber(double re,double im)
  {
    Re=re;
    Im=im;
  }

}

As we know this structure consumes about 16 bytes of memory.  So if we want to create array of this type which consume more than 2GB we need to create array at least with 134217728 instances. So this sample program below creates 130000000 (about 1,97 GB) of array.

int maxCount = 130000000;
ComplexNumber[] arr=null;
try
{
  arr = new ComplexNumber[maxCount];

}
catch (Exception ex)
{
  Console.WriteLine(ex.Message);
}

So if we run this sample program the output will be like picture below:

Let’s try to create 140000000 instances. This is about 2.08 GB. The output produces exception:

The new feature of .NET 4.5 allows to create object beyond this magical number. To enable creation of object more than 2 GB, you only need to set proper variable in configuration file. The new gcAllowVeryLargeObjects
Element enables creation of array that are greater than 2 gigabytes (GB) in total size on 64 bit platform.  So the following configuration file allows us to create more that 140000000 instances of our sample.

Now,If we run our sample the output is:

Ok how about to create more than 3GB of instances. For that propose, we need to create at least 201326592 instances. If we include this number in our sample the output is:

Be careful with this feature, because it will suck all your computer memory.

This feature works only with 64bit OS, it will not work with 32 bit.

Before you use this feature please see official description, because it contains some limitation which you must know before you use.

Complete source code for this blog post can be downloaded from here.

Happy coding with .NET4.5