Uvod u R jezik i mašinsko učenje- youtube lekcije


Do sada urađeno 7 kratkih lekcija u kojima sam pokusao objasniti osnove programskog jezika R i kako koristiti funkcije za statističku i analitičku obradu podataka. Kratkih uradaka biće još, ovo je samo početak. U narednom tekstu možete vidjeti sve do sada objavljene lekcije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement