Prvo oglašavanje na BLOGU


Prvi zapis na BLOG-u počeo bih, mojim dosadašnjim iskustvom u području programiranja. Prve informacije o programskim jezicima datiraju još iz davne 1989 u srednjoj školi kada obrađujemo prograqmski jezik BASIC. Moji prvi dodiri sa tastaturom nisu obećavali moje kasnije bavljenje IT tehnologijama.

Prošlo je više od pola decenije kada je počeo moje ozbiljnije bavljenje programiranjem. 1996 godina i moje studijsko putovanje na Tehnički fakultet u Magdeburg (Njemačka) predstavlja prvi pravi dodir sa IT tehnologijama i programiranjem.

Bio je to FORTRAN – Formula translation programing language- za programiranje inžinjerskig i matematičkih proračuna. Moju kolekciju urađenih programa u FORTRAN-a uglavnom vezani za studij, u nekom narednom postu ću objaviti.

Moje stručno osposobljavanje i studij dirigivao je i moj kasniji prelazak na CAD/CAM tehnologije i programiranje pod AutoCAD-om –AutoLISP.

Nekoliko naučnih i stručnih radova obradio sam korištenjem ove tehnologije, da bi svoj budući pravac još jednom promjenio i odabrao jedan od najsnažnijih programskih jezika C++. Bilo je to 1999. Godine i moji prvi susreti sa programiranjem u C++.

Pojavom Microsoft-ove nove .Net tehnologije 2001 godine te izlaskom Visual Studio 2002 moje programiranje obogaćeno je sa još jedinim programskim jezikom C#.

Danas (2006 godina) je iza mene nekoliko projekata iz područja informacijskih sistema koji su napisani pomoću Visual C++ te Visual C#. Kako i sam BLOG ima svrhu da se na njemu objavi sve ono što mi bude inspiracija iz raznih područja programiranja, matematike, mašinstva CAD/CAM i sl.