WCF in N Tier Architecture – TechDay 2011


image

Kao što vam je već poznato 26. maja održava se redovna godišnja Microsoft jednodnevna konferencija pod nazivom DevDays, a koja je ove godine promjenila ime u TechDays. Konferencija će se održati u hotelu Sarajevo u Sarajevu 26. maja  sa početkom u 9:00. Više informacija o konferenciji, kao i o rasporedu predavanja, te registraciji za učešće možete vidjeti ovdje.

Na konferenciji ću držati, po meni interesantno predavanje, o Windows Communication Foundation u N Tier arhitekturi.

Nešto više o predavanju…

WCF je jedna od Microsoftovih tehnologija koja postaje sve popularnija, posebno u razvoju Enterprise aplikacija u kompanijama u kojima se želi postići maksimalna sigurnost skalabilnost i portabilnost. Smještena u srednji sloj WCF obezbjeđuje da višeslojne aplikacije zadovoje i najrigoroznije zahtjeve.  Iz tog razloga ova tehnologija se sve više koristi u današnjim modernih poslovnim klijent-server i distribuiranim  aplikacijama, kao što su banke, osiguravajuće kuće, internet portali, velike kompanije i td. REST, HTTP, TCP, Named Pipe neki su od protokola  koji su sastavni ugradbeni dijelovi WCF, te ovoj tehnologiji daju neograničenu primjenu u svim servisno orjentisanim aplikacijama, bilo da se radi o komunikaciji između procesa na jednoj PC mašini, u LAN-u ili na internetu neovisno o tome da li je klijent na PC-u ili nekoj drugoj ne-Windows baziranom klijentu.

Prezentacija će poslije 5 minutnog uvoda, biti full 40-to minuta coding sesija sa live Demo primjerima koje će publika u toku predavanja moći i sama isprobati na svojim mobitelima ili laptopima. To će biti omogućeno iz razloga što će se demo deployati na hostirani Windows Web Server. Demo će se sastojati u implementaciji jednog DB-modela pomoću Entity Frameworka, nakon čega će se formirati WCF REST Web servis. Isti će se deployati na pomenuti Web Server na internetu, poslije čega će se izgraditi nekoliko klijenata koji će konzumirati ovaj web servis. Prvo će se demonstrirati kao radi REST protokol u samom Internet Exploreru, a zatim će se implementirati Silverlight aplikacija koja će prikazivati, editovati i unositi nove podatke preko deployanog WCF servisa. Zatim će se implementirati drugi klijent koji će biti Windows Phone 7 aplikacija koja će također, konzumirati deployani  WCF servis.

Nadam se da sam donekle zainteresirao publiku za ovu prezentaciju, što vas ovom prilikom i pozivam.

Dobro došli i vidimo se na TechDays 2011.

Speaking at Microsoft TechDays 2011 in Sarajevo


Last year Microsoft BiH as a part of local subsidiaries from CEE (Central and East Europe) organized DeyDays the conference about Launch of Visual Studio 2010. The conference was for developer audience only, and this year will not be the case. Since the popularity of the conference was great, Microsoft decided to change conference in conceptual and context level.  This year conference is expanded from one track to two Developer and IT Pro tracks. The conference is also changed the name from DevDays, as was for developer audience only to TechDays which means developer and IT pro audience.

As a Speaker again, I am exciting to forthcoming conference. The last year I was speaking about Windows 7 and .NET 4, but this year I will speak about more exciting stuff: WCF  :).

The conference will be organized in Hotel Sarajevo on 26. May 2011.

WCF in N Tier Architecture – will be my presentation. The presentation will have less ppt slides and more C# codes. In fact this will be full coding session with more than 40 (of 45) minutes of coding in C# and Visual Studio 2010. The presentation level is 200-300 so any of you who want to start with WCF is welcome, as well as of you how has knowledge about WCF. Short description about my presentation can be found here.

More information about TechDays 2011 conference can be found at official web site www.msdevdays.com.