Izračunavanje broja PI i implementacija preko ParallelFX


How to calculate Pi number by using ParalleFx and C#

Bahrudin Hrnjica Blog

Uvod

Pretražujući po arhivi staroj i više od 20 godina, slučajno sam naletio na jedan matematički časopis „Matematika – stručno metodički časopis“ Zagreb 1987 godina. Pored ostalog u časopisu se nalazi i članak o računanju broja PI pomoću računara. Pomenuti članak daje i izvornji kod u PASCAL-u za izračunavanje broja PI na 1000 decimala.

Odmah se javila ideja na koji način ovaj problem ponovno aktivirati te ga osvježiti novim tehnologijama. Prije bilo kakvog upuštanja u ovaj problem, naravno „konsultovao“ se sa Google, te potražio aktuelnosti povodom ovog problema.

Na wikipediji sam pronašao Machine-ov algoritam za računanje broja PI (dosta svjež članak 16. Feb. 2009).

Nadalje, našao sam podatak ko drži Ginisov rekord u izračunavanju broja decimala, to je japanski profesor sa 1,24 triliona cifara.

Nadalje, postoji na internetu bezbroj primjera sa source codeom izračunavanja broja PI u skoro svakom programskoj jeziku. Na kraju ovo posta biće pobrojani neki zanimljivi linkovi…

View original post 1,389 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s