WinDays 13: Ćevap Explorer u MVVM sosu, prepečen na WP8 i Windows Store platformama


windays13logo

Ove godine održava se 13.-ta po redu Microsoft konferencija WinDays. Ovo je, slobodno možemo reći najznačajnija i najveća Microsoft konferencija na Balkanu, kao po broju posjetilaca tako i po sadržaju i organizaciji. Po drugi put u zadnje dvije godine  pripala mi je čast da učestvujem kao predavač, te da svojim predavanjem doprinesem realizaciji ove konferencije. Ovaj put moje predavanje biće vezano za MVVM tehniku programiranja i kao se ona uklapa u nove platforme Windows RT i Windows Phone 8. Naravno, pored kraćih teorijskih dijelova predavanje će obilovati Demo primjerima. Sada već popularna Windows Store aplikacija Ćevap EXPLORER specijalno je refaktorisana i implementirana u MVVM tehnici za WinRT in Windows Phone 8. Slobodno možemo reći da će cijelo predavanje mirisati na ćevape i pečenu jenjetinu. U narednom tekstu možete pogledati opis i ostale informacije oko predavanja.

Naslov: MVVM u razvoju WP8 i Windows Store aplikacija

Level: 300

Opis:

Pojavom XAML programskog jezika za razvoj korisničkih interfacea u Windows Presentation Foundation, a malo kasnije i u Silverlightu, nametalo je potrebu modifikacije MVC tehnike, koja se morala prilagoditi novim postavkama ovog programskog/markup jezika. Kao rezultat prilagođavanja MVC tehnike na XAML, dobijena je nova tehnika programiranja koja definiše jedan Model, jedan View, a kao interakciju između ova dva sloja: sloj jednostavno nazvan ViewModel. Po konceptu vrlo sličan MVC-u, MVVM tehnika se idealno uklapa u koncepciju razvoja klijentskih aplikacija kobinacijom XAML i C# programskog jezika. Ovo predavanje će kroz demo primjere prikazati na koji način se mogu razvijati WP8 odnosno Windows Store aplikacije koristeći MVVM tehniku. Pored prestavljanja osnovnih pojmova ove tehnike (Model, View i ViewModel) predavanje će i prikazati načine komunikacije izmedju View i ViewMode koristenjem Commands i Behaviours, odnosno povratne komunikacije preko Messages. Pored mnogih prednosti korištenja ove tehnike, dijeljenje izvornog koda između WP8 i WinRT predstavlja scenario mnogih današnjih aplikacijiskih rješenja. U ovom predavanju će se također pokazati, kroz demo primjere, na koji način zajedničke implementacije podijeliti između iste aplikacije razvijane za dvije platforme WP8 i WinRT. 

Predavanje koje sam predstavio održaće se utorak 23. aprila u vremenu od 14:00 – 14:45 u dvorani Coral 3.

Vidimo se na Windaysima.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s