9 – sastanak Bihac .NET UG: WP7 Mango and HTML5 apps


Nakon oktobarskog sastanka koji je po prvi put organiziran na Tehničkom fakultetu i koji je prošao očekivano dobro, nastavljamo sa sličnom temom i ovaj put. Slično kao i prošli put novembarski sastanak ćemo organizirati na Tehničkom fakultetu UNiverziteta u Bihaću, a odradićemo ga u domaćoj režiji. Ovog puta moja malenkost će održati predavanje na temu Windows Phone 7 Mango sa aspekta HTML5 i razvoje mobilnih web aplikacija popularnije nazvanih HTML5 Widgets.

Na sastanku će takodjer biti prezentiran WPWidgetLibrary open source framework za razvoj HTML5 applikacija na WP7.5. Projekat je premjerno najavljen na MobilityDay konferenciji, a nakon mjesec dana i sluľbeno objavljen na CodePlex MS open source portalu.

Autori ovog open source projekta su daenet arhitekt i team lead Damir Dobrić i Bahrudin Hrnjica Microsoft MVP -evi.

Prijave za sastanak isključivo raditi na Facebook fun stranici naše grupe: http://facebook.com/bihac.net ili na direktno na link eventa : https://www.facebook.com/event.php?eid=200421313366317

Vrijeme i mjesto sastanka: Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, četvrtak 17. Nov. 2011 u 17:00 sati.

Predavač: Bahrudin Hrnjica Microsoft MVP

Level: 300
Naslov predavanja: Windows Pnohe 7 Mango and HTML 5 Mobile app

Opis predavanja: Ovo predavanje bavi će se novostima u Windows Phone Mango i novom verzijom Microsoftovog Mobilnog OS, s posebnim akcentom na HTML5 i WP7.1 novi web browser koji je compact edicija standardnog IE9 browsera. Vidjećemo na koji način se mogu razvijati HTML5 aplikacije na WP7 u tzv offline modu odnosno kako HTML5 aplikaciju razvijati za Marketplace a da ispunjavava sve osobine koje su za to potrebne. Na kraju ćemo pogledati nekoliko demo primjera HTML5 aplikacija koje se mogu u offline modu instalirati na WP7 pomoći WPWIdgetLibtrary open soucr biblioteka za razvoj HTML5 app na WP7. Vidjećemo kako koristiti nove HTML5 osobine poput Location i Canvas, te kako koristiti BingMaps, jQuery i jQuery mobile.

Vidimo se na sastanku!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s