Introduction to Silverlight Bihac.NET UG Meeting


U četvrtak 10. februara održan je 5. po redu sastanak Bihac.NET UG, koji je za temu imao Šta je Silverlight i kako ga koristiti u razvoju poslovnih aplikacija. Sastanak je prošao u vrlo dobroj atmosferi, kako u samom edukativnom centru gdje se održavao sastanak, tako i virtualno, jer se isti mogao pratiti preko LM streama.

Kako se i iz naslova teme vidi govorilo se o samom upoznavanju sa Silverlightom, XAMLom deklarativnim programskim jezikom za razvoj bogatih korisnickih iskustava, osnovnim kontrolama, RIA servisima te povezivanje Silverlight aplikacije sa SQL bazom podataka i razvoj poslovnih aplikacija. Prezentacija se sastojala od prvih nekoliko slajdova, a veći dio prezentacije činio je demo koji je prezentirao pomenute aspekte.

Prezentacijski slajdovi, kao i demo primjer može se skinuti sa SkyDrive linka. U folderu se nalazi još i NorthWind sql baza u koliko je nemate.

Još je jednom zahvaljujem se svim na interesantnim pitanjima i zanimljivoj diskusiji. Sastanak je od predviđenih 60 minuta trajao skoro 2 sata, u kojem su se postavljala pitanja i diskutovalo i u toku same prezentacije. Snimka prezentacije se može pogledati sa ovog linka.

Advertisement

1 thought on “Introduction to Silverlight Bihac.NET UG Meeting

  1. Pingback: Tweets that mention Introduction to Silverlight Bihac.NET UG Meeting | Bahrudin Hrnjica Blog -- Topsy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s