Predavanje na Sinergiji 10 o paralelnom programiranju na .NET 4.0


Kao što već znate u Beogradu se od 15-18 novembra 2010 održava Microsoftova konferencija pod nazivom Sinergija. Ova konferencija pored WinDaysa zasigurno je najveća i najznačajnija konferencija u Jugoistočnoj Evropi, koja se ove godine održava 10-ti put. Na ovogodišnjoj konferenciji pored regularnih smjerova u organizaciji INETA/GITCA organizira se i Community Track, a dešavat će se paralelno sa ostalim smjerovima.

Ove godine sam na Sinergiju i u Community Tracku ću održati predavanje na temu: Paralelno programiranje na .NET 4.0. Zaista me jako raduje da se moja tema našla u izboru od 14 predavanja koja će se održati na Community Tracku. U koliko dolazite na Sinergiju  ne zaboravite posjetiti nas posjetiti, jer na Community Tracku se očekuju jako zanimljiva predavanja sa IT, DB i Dev temama.

Pored moje teme kolega Ahmet Avdagić iz Sarajeva izlaže na temu Forefront Threat Management Gateway 2010, koja je također  u sklopu 14 odabranih tema.

Pored Community Tracka, na oficijelnim trackovima predavanja iz Bosne i Hecegovine izlažu Damir Dizdarević te Dragan Panjkov. Možemo kazati da je ovogodišnja Sinergija puni pogodat za BH predavače.

U koliko dolazite na Sinergiju dođite na spomenuta predavanja.

Vidimo se na Sinergiji!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s