Windows 7 i .NET4 – TaskBar II dio


U prethodnom postu govorili smo o Senzorima i Lokaciji kao novim proširenjima u Windows 7. Ovim postom želimo govoriti o redizaniranom i proširenom Windows Taskbar-u, koji u najnovijoj verziji Windows OS čini najznačajniju novost sa aspekta UI. Još u prethodnoj verziji (Windows Vista) vidjeli smo određeni pomak u odnosu na XP u pogledu dizajna i funkcionalnosti TaskBar-a. Naime, Taskbar ima nekoliko funkcija, a vezane su za navigaciju među otvorenim aplikacijama, QuickBar traku sa brzim pristupom određenim programima koji se često koriste, kao i trenutno otvorenim servisima poput antivirus i antyspyware i sl. Taskbar u ovoj verziji prvi put se pojavljuje u Windows 95 verziji, a to je i prva 32bitna verzija OS-a. Task bar ranijih verzija poput 3.11 i starijih nije bio u ovom obliku, kakav je sada.

Historija Windows OS kroz 9 slika

Na samom početku napravimo vrlo kratki pregled verzija Windowsa od 1985-2009. godine. Kao što je već poznato prva verzija Windows OS pojavila se u Novebru 1985. godine, koja nije bila potpuna. Dok sam pripremo ovaj post na internetu sam pronašao dosta linkova s kojih se mogu skinuti stare verzije windowsa, i malo se podsjetiti kako je bilo nekad.

image
Windows 1.0 iz 1985 godine

Druga verzija pojavila se dvije godine kasnije (1987. godine), koja je u to vrijeme vrlo dobro ocjenjena.

clip_image002Windows 2.0 – lansirana u jesen 1987 godine.

Pravu revoluciju i početak Microsoftove slave napravila je verzija Windows 3.11. Objavljena je 1990. godine. Legendarni Minesweeper tada je bio vrlo popularan. Moji prvi ozbiljniji dodiri sa kompjuterima mogu se vezati sa ovim OS-om, ne ubrajajući ranije srednjoškolsko obrazovanje iz informatike.

clip_image004Windows 3.11

Krajem 1994. godine izlazi Windows 95 i to prvi OS koji je mogao vrtiti 32bitne aplikacije.

clip_image006Windows 95

Poslije dolaze verzije 98 (1997) i Me(1999), odnosno NT(1995) i Win2000(1999), kao serverski sistemi.

clip_image008Windows 98

clip_image010Windows ME

A poslije njih 2001. godine pojavljuje se Windows XP, koji do SP2, nije doživio puno pohvala. Druga zakrpa ili SP2 Windowsu XP donosi veliku stabilnost i mnogo veću sigurnost. Zato je i do danas (skoro 10 godina poslije) najviše koiršten OS. Još u to vrijeme Microsoft vrši planove da razvije OS koji će promjeniti koncept na kojem su se bazirali prethodni OS-ovi, a koji je većim dijelom ostvaren kroz Windows 7.

clip_image012Windows XP

2006. godine lansira se Windows Vista koja, rekao bi poput Windows 1.0, ne doživljava preveliku znatiželju korisnika.

clip_image014Windows Vista

Kada se pogleda unazad 25 godina svaki OS prvenstveno pamtimo po njegovom Desktopu, valjda to fotografsko pamćenje prvo dolazi na pamet kada se pokušavamo sjetiti. Desktop je, laički gvoreći, slika u pozadini, preko nje sličice, te standardno na donjoj strani Taskbar. Svaka od verzija imala je nekakvu promjenu na Taskbaru. Prve 3 verzije (95,98,Me), manje više, kod TaskBar-a se mjenjao samo izgled sličice na startnom dugmetu, da bi pojavom XP-a, počela evolucija Taskbara.

Konačnu evoluciju Taskbar doživljava dolaskom Windows7, koji je od jednostavne trake sa prikazom sličica, evoluirao u moćnu komponentu grafički nabildanu i multifunkcijonalnu.

clip_image016Windows 7

Windows 7 Taskbar

Razvijati aplikacije pod Windows 7, ne predstavljaja problem kompatibilnost i stabilnost, obzirom da razvojni alati to već obezbjeđuju, već u stapanju iste u Windows 7 okruženje. Ovo se prvenstveno misli na iskorištavanje osobina novog redizajniranog Taskbara, koji će aplikaciju učiniti sastavnom komponentom OS-a, a krajnji korisnik neće oskudjevati u mogućnostima koje TaskBar nudi u Windows 7.

clip_image017

Kada se govori o Taskbar komponenti u Windows 7, potrebno je spomenuti njegove osobine i sastavne dijelove, koji se na prvi pogled i ne mogu uočiti.

clip_image019

Thumbnail Preview prozorčić

U koliko je određena aplikacija pokrenuta, na Taskbar-u se pojavljuje sličica aplikacije. U prethodnim verzijama pojavljivala se sličica (ikona) i naslov aplikacije koja je nepotrebno zauzimala prostor. Sa Windows 7, naslov aplikacije je isključen, mada postoji opcija za prikaza i naslova. Gornja slika pokazuje Internet Explorer koji je pokrenut i minimiziran. Ukoliko odvučemo miša na korespodentnu sličici na Taskbar-u, pojavljuje se tzv. Thumbnail Preview prozorčić(i), koji prikazuje tekući sadržaj aplikacije. To nije ništa novo jer i Windows Vista ima tu istu osobinu. Međutim, za razliku od Viste ovaj preview je interaktivan, i može sadržavati određene akcije koje korisnik može koristiti. Sljedeća slika prikazuje Windows Media player na isti način kao i prethodna. Ovaj preview ima pored ostalog i Thumb Buttons za manipulaciju sa media datotekom.

clip_image020

Na slici su označeni osnovni dijelovi novog Thumbnail preview prozorčića.

Jump List – Iskačića Lista

U koliko kliknemo desnom tipkom miša na sličicu na Taskbaru pojavljuje se Jup List (Iskačuća lista), koja za razliku od prethodnih verzija nije obični kontekstni meni.

clip_image021

Iskačuća lista inicijalno sadrži određene akcije, poput Close Window, Pin This to TaskBar. Ostale akcije se mogu dizajnirati zavisno od namjene, a koje će biti demonstrirane kasnije.

Pored Jup liste i Thumbnail preview prozorčića, te Thumb Buttons,  Windows 7 sadrži osobine Icon Overlay, iscrtavanje preko sličice na Taskbaru zavisno od određenih aktivnosti same aplikacije. Sličica nema samo funkciju predstavljanja aplikacije u Windows OS, ona je u Windows 7 dobila još jednu funkciju, a to je da se ponaša i kao progress kontrola. Da se primjetili da prilikom skidanja sadržaja sa interneta ili kopiranja datoteka, izgled sličice u Taskbaru se mijenja, odnosno preko sličice se iscrtava progress.

Pored nabrojanog sa sličicom se mogu raditi i druge stvari poput, promjene izgleda u odnosu na određena stanja u aplikaciji i sl.

Win7 TaskBarDemo

Koristiti Visual Studio 2010 pri razvoju aplikacija koje iskorištavju osobine Windws 7 Taskbara možemo postići na dva načina. Prvi način je korištenje već spomenutog API Code Pack open source projekta. Ovom bibliotekom moguće je razvijati kako Windows Forms tako i WPF aplikacije. Medjutim WPF aplikacije možemo razvijati i bez API Code Pack u koliko želimo ostati samo na funkcionalnostima Taskbar-a, a da ne koristimo ostale osobine popult Libraries, Known Folder, Sensors i sl.

Demo koji će biti prezentiran će biti WindowsForms aplikacija koja će koristiti API Code Pack, u nekom od narednih postova biće prikazan demo sa WPF aplikacijom uz korištenje novih proširenja .NET 4.0 koji je preko priljepljenih osobina (Attached properties) omogućuje korištenje Windows 7 TaskBar-a, u WPF.

TaskBarDemo, je MDI aplikacija, u kojoj se otvoreni dokumenti posebno prikazuju u Thumbnail Preview prozorčiću. Kada pokrenemo aplikaciju te formiramo nekoliko novih dokumenata preko File->New ili File->Open, te odnesemo miša na sličicu u TaskBaru, prikazuju se otvoreni dokumenti u aplikaciji.

clip_image023

U koliko kliknemo na određeni Thumbnail Preview prozorčić, u aplikaciji se aktivira korespodentni dokument. Na ovaj način smo sihronizirali aktivaciju dokumenata u MDI aplikaciji. Na isti način u koliko odaberemo dugme clip_image024, zatvoriće nam se korespodentni dokument. Analogno, ako se dokument zatvori na standardan način preko sistemskog menia, zatvoreće se i korespodentni pregled u taskbaru.Zbog obimnosti članka, nije obrađena Jump Lista, koja se na sličan način može implementirati.

Kompletan sourcecode se može skinuti sa ovog linka.

Advertisement

2 thoughts on “Windows 7 i .NET4 – TaskBar II dio

  1. Pingback: Application Recovery and Restart (ARR) – zadnja linija odbrane - Blog o C++ i C#

  2. Pingback: Application Recovery and Restart (ARR) – zadnja linija odbrane « Bahrudin Hrnjica Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s