Euler Problem 104


Euler Problem 104:

Na prvi pogled zadatak vrlo prost. Mathematica bi trebala da ga riješi za pa sekundi. Medjutim…
Prvi Brute force pokušaj i nije bio toliko loš.

For[i=45,True,i++,lst=IntegerDigits[Fibonacci[i]];
If[Sort[lst[[1;;9]]]=={1,2,3,4,5,6,7,8,9},If[Sort[Take[lst,-9]]=={1,2,3,4,5,6,7,8,9},Break[],Print[i]]]
];i

Print[i] koji je stavljen ispisiva pandigitalne brojeve prvih 9 cifara Fibonaccievog broja. Ovim se htjelo vidjeti kako se često takvi brojevi pojavljuju, i drugo kako brzo algoritam radi.
Ubrzo se vidjelo da kod neće završiti brzo.

Druga optimizacija bila je da se izračunava ostatak djeljenja Fibonaccievog niza sa 10^9, a onda da se provjeri da li je prvi dio cifara pandigitalan. Odmah se vidjelo da je algoritam dosta brži ali i da neće završiti za 60 sekundi.

For[i=45,True,i++,
If[Sort[IntegerDigits[Mod[Fibonacci[i],10^9]]]=={1,2,3,4,5,6,7,8,9},
If[Sort[IntegerDigits[Fibonacci[i]][[1;;9]]]=={1,2,3,4,5,6,7,8,9},Break[],Print[i]]]];

U implementaciji najsporiji dio je funkcija Fibonacci[], koja svaki put mora ispočetka da izračunava Fobonaccijev broj. Sada je potrebno ovaj dio optimizirati:

f1=1;f2=1;For[i=3,True,i++,
f=f1+f2;
If[Sort[IntegerDigits[Mod[f,10^9]]]=={1,2,3,4,5,6,7,8,9},
If[Sort[IntegerDigits[f][[1;;9]]]=={1,2,3,4,5,6,7,8,9},Break[],Print[i]]];
f1=f2;
f2=f
];i

Kod se izvršava za 20 sec što je prihvatljiv rezultat. Približan rezultat dobijemo i sa C# implementacijom:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Numerics;
namespace EulerProblem104
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      BigInteger div=BigInteger.Pow(10,9);
      long n = 1;
      foreach (var x in FibonacciNiz())
      {
        if (IsPanDigital(x % div))
        {
          string ss = x.ToString();
          if (ss.Length > 8)
          {
            var digits = ss.Substring(0, 9);
            if (IsPanDigital(BigInteger.Parse(digits)))
              break;
          } 
        }
        n++;
        
      }
      Console.WriteLine(n);
      Console.WriteLine("Press any key to continue...");
      Console.Read();

    }
    static bool IsPanDigital(BigInteger numb)
    {
      var v = numb.ToString();
      if (v.Length < 9)
        return false;
      var ss=v.OrderBy(x => x).ToArray();
      for (int i = 0; i < ss.Count(); i++)
        if (ss[i].ToString() != (i + 1).ToString())
          return false;
        return true;
    }
    static IEnumerable<BigInteger> FibonacciNiz()
    {
      BigInteger a = 1;
      BigInteger b = 1;
      BigInteger c = 0;
      yield return a;
      yield return b;
      while (true)
       {
        yield return c = a + b;
        a = b;
        b = c;
       }
    }
  }

}
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s