Euler Problem 278


Euler Problem 278:

Suština zadatka je da se pronađe najveći broj koji se ne može napisati preko linearne kombinacije brojeva. Najveći broj koji se ne može napisati u obliku linearne kombinacije 3 relativno prosta a,b,c broja da je izrazom:

f(a,b,c)=2abc-ab-ac-bc

Problem sa matematičke olimpijade iz 1983. godine održan u Parizu.

Kada se zna ova činjenica implementacija u C# se može vrlo jednostavno napisati.

var primes = (from p in Enumerable.Range(2, 4998) where IsPrime(p) select (long)p).ToList();
var pr = from p in primes
     from q in primes
     from r in primes
     where p < q && q < r
     select new { p, q, r };
var result = pr.Aggregate(0L, (sum, PQR) => sum += 2*PQR.p * PQR.q * PQR.r -
                          PQR.p * PQR.q -
                          PQR.p * PQR.r -
                          PQR.r * PQR.q);

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s