Dupliciranje dizajnerskih datoteka u VS 2008


dupliciranjedatoteka

Jedan od frustirajući problema prilikom rada u VS 2008 jeste da prilikom manipulacije dizajnerom za generiranje koda typed DataSet klasa, isti ponekad počinje duplicirati dizajnersku datoteku. Na taj način dizajner udupla sve klase i metodeu datoteci, a samim tim kompajler javlja grešku prilikom kompajliranja. Prilikom brisanja duple datoteke dizajnera, kompajler prođe međutim, ako bilo šta izmjenite u dotičnoj grupi datoteka, dizajner ponovo duplicira datoteku.

Ovaj problem mi se u više navrata pojavljivao, i jako je frustrirajući kada želite nešto završiti i stežu vas rokovi, a vi ste nemoćni da tu grešku ispravite, ako je ne poznajete. Onda potežete za novom Typed DataSet klasom i povećavate datoteke u projektu, duplicirate klase i sve to onda izgubi smisao.

Naravno ovaj problem je identificiran i može se naći na internetu, pod naslovom “Saving Dataset Creates Duplicate Desginer file”. Naime, greška se javlja kada alat za generiranje C# koda iz xds datoteke, ne može procesuirati sav kod te onda duplicira datoteku.

Rješavanje problema

Da bi problem bio riješen potrebno je postupiti na sljedeći način:

  1. Napravite backup datoteka ili cijelog projekta ako želite.
  2. Obrišite originalnu dizajnersku datoteku i dupliciranu datoteku
    brisanjeduplihdatoteka
  3. Desnim klikom miša na *.xsd datoteku projekta, izaberite opciju “Run Custom Tool
    regeneracijakoda
  4. Spasite projekat kompajlirajte ga.

Dizajner ne bi trebao za više da duplicira datoteku. Bar za neki izvjesni period, zavisno od dinamike modificiranja.

Advertisement