Remake: Broj u text sa C#


U nekom od prethodnih postova pisao sam o malom MFC demo programu u kojem sam implementirao jednostavnu klasu koja decimalni broj zapisuje slovima. Ovaj demo proizašao je iz čiste potrebe da u svojim komercijalnim aplikacijama implementiram ovo svojstvo. Na isti način pojavila se potreba da se ova klasa portuje i na .NET jezik C#. Verzija radi na bosanskom jeziku, a moguće je selekcijom na checkbox prikazati i hrvatsku veziju tekstualnog broja.

WPF aplikacija

Demo aplikacija slična je prethodnoj gdje se uz osnovna podešavanja naziva valute i 100-tog dijela iste, odabirajuću varijantu bosanskog ili hrvatskog jezika, unosom broja te aktivacijom dugmeta pojavljuje textualni prikaz. Na ovom linku možete pronaći C# primjer sa source kodom.

Advertisement