Proceduralno programiranje


 

Sa proceduralnim programiranjem u stanju smo da kombinujemo povratne dijelove naredbi na jednom mjestu. Ime procedure se koristi za pozivanje procedure. Nakon što je procedura pozvana, tok programa se nastavlja odmah nakon stavke za pozivanje procedure( Slika 1)

Slike 1.Izvršavanje procedura. Poslije

precesiranja toka kontrola, procesiranje

se nastavlja dalje tamo gdje je i nastalo.

clip_image001

 

Sa upoznavanjem parametara i podprocedura program se može sada napisati više strukturiran i sa manje grešaka. Npr. Ako je procedura korektna, svaki put kada se pozove ona daje tačan rezultat.

Na osnovu prethodnog, sada se program može posmatrati kao dio procedura. Glavni program je odgovoran za prolaz podataka za svaki poseban poziv, podatak procesuiran od strane procedure i jednom kad se program završi rezultat je prezentiran. Zbog toga tok podataka može biti prikazan kao graf u obliku prikazanom kao na slici 1.3.

Slika 2. Proceduralno programiranje.

Glavni program kontroliše pozive

procedura upravlja prenosima

argumenata svakoj od procedura.

clip_image002

 

Zaključujemo, sada imamo jedan program koji je podjeljen na više manjih dijelova nazvanih procedurama. Da bi se procedure mogle generalno koristiti u drugim programima one moraju biti grupisane u module tako dobijamo MODULARNO programiranje.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s